ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba opće uprave
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ninoslav Vukelja, Viši referent i Željka Bogdan, Referent
Telefon: 036 805 052
E-mail:
ninoslav.vukelja@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrda egzistencije života određene osobe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Datum
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Mjesto prebivališta
Prava koja se ostvaruju
Broj osobne iskaznice/lične karte
Policijska uprava
Ime i prezime osobe za koju se izdaje potvrda
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Svrha izdavanja potvrde
Potpis stranke
Potpis ovlaštene osobe
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan, a najkasnije u roku 1 dan
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva