ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba gospodarstva
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo)
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Božica Kevo, Viši stručni suradnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
bozica.kevo@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobrava se pružanje ugostiteljskih usluga u kućanstvu i seoskom kućanstvu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član (“Narodne novine HNŽ”, broj 12/17); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član 50. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/09); Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu, sve odredbe (“Službene novine Federacije BiH, broj 32/10, 53/10 i 76/11).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba 60 KM Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt telefon
Mjesto sjedišta
Ulica i broj
Vrsta djelatnosti
Naziv
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Osnovno ili dopunsko zanimanje (zaokružiti potrebno)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Kopija
Dokaz da nije u radnom odnosu – za osnovno zanimanje Zavod za zapošljavanje/Izjava podnositelja zahtjeva Original
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti Dom zdravlja Original
Dokaz da je u radnom odnosu ili u mirovini – za dopunsko zanimanje Poslodavac/ Fond MIO-PIO Original
ZK izvod Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Ovjerena kopija
Uporabna dozvola ili potvrda je u tijeku postupak za izdavanje uporabne dozvole privremeno najduže do 31.12.2019. Služba prostornog uređenja i graditeljstva Kopija
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
CIPS potvrda MUP Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva