ORGANIZACIJSKA JEDINICA Stručna služba za proračun, riznicu i računovodstvo
DJELATNOST(I) Proračun i financije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Anica Škipina, Šef službe
Telefon: 036 805 052
E-mail:
anica.skipina@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Uvjerenje o izmirenim obavezama prema gradu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. i 170. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na uvjerenje Fizičke osobe – 3 KM; Pravne osobe – 8 KM Gotovina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv poduzeća/Ime i prezime odgovorne osobe
JMBG/ID broj
Ime roditelja
Broj osobne iskaznice/lične karte
Adresa
Kontakt telefon, E-mail
Vrsta uvjerenja
Svrha izdavanja uvjerenja
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP Na uvid
Dokaz o uplati Općina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva