ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba opće uprave
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Branislav Šajinović, Ozrenka Raguž-Doko matičari,
Slavica Masnić Viši stručni suradnik za matične knjige
Telefon: 036 805 052
E-mail:
branislav.sajinovic@capljina.ba, ozrenka.raguz.doko@capljina.ba, slavica.masnic@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis državljanstva u MKR.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o državljanstvu Federacije BiH, član 5. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/16); Zakon o matičnim knjigama, član 13. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12, 80/14); Zakon o državljanstvu BiH, cijeli (“Službeni glasnik BiH”, broj 22/12); Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva FBIH u matičnu knjigu rođenih i u matičnu knjigu državljana, član 8. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 85/16); Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva BiH, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu državljanstva u MKR, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 108/12).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu (za roditelje) Matični ured Original
Izvod iz matične knjige rođenih (za roditelje) Matični ured Original
Izvod iz matične knjige vjenčanih (za roditelje) Matični ured Original
Osobna iskaznica (za roditelje) MUP Ovjerena kopija
CIPS potvrda (za roditelje) MUP Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva