ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba opće uprave
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Slavica Masnić, Viši stručni suradnik za matične knjige
Telefon: 036 805 052
E-mail:
slavica.masnic@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u matičnu knjigu vjenčanih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 24. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12, 80/14); Obiteljski zakon Federacije BiH, član 17. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05, 41/05); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, točka 100.-109. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Obrada zahtjeva za zaključenje braka-sastavljanje zapisnika 10 KM Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Općina Čapljina
Zaključenje braka U službenim prostorijama unutar radnog vremena ovlaštenog tijela – 70 KM; U službenim prostorijama van radnog vremena ovlaštenog tijela – 100 KM. Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Općina Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih Matični ured Original
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original
Osobna iskaznica MUP Ovjerena kopija
CIPS potvrda MUP Original
Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju (ako je iz druge općine) Općina Original
Osobna iskaznica (za svjedoke) MUP Ovjerena kopija
CIPS potvrda (za svjedoke) MUP Original
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva