ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba opće uprave
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Vildana Maslać, Viši stručni suradnik za matične knjige
Telefon: 036 805 052
E-mail:
vildana.maslac@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis državljanstva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o državljanstvu BiH, član 4., 5. i 30. (“Službeni list RBiH”, broj 30/96); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 54. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Naputak o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige osoba koje su državljanstvo Bosne i Hercegovine stekle po propisima Republike Bosne i Hercegovine, sve odredbe (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/16); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, točka 125.-138. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13 i 82/13).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 7 KM Gotovina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Međunarodni izvod iz MKR ili izvod iz MKR koji je propisno legaliziran za uporabu u inozemstvu Matični ured Original
Uvjerenje o državljanstvu BiH (za roditelje) Matični ured Original
Uvjerenje o posljednjem prebivalištu podnositelja zahtjeva, odnosno o posljednjem prebivalištu roditelja MUP Original
Zapisnik o uzimanju izjave o nacionalnosti Općina Original
Dokaz o uplati Općina Original
Osobna iskaznica MUP Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva