ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba opće uprave
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Vildana Maslać, Viši stručni suradnik za matične knjige
Telefon: 036 805 052
E-mail:
vildana.maslac@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u matičnu knjigu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, članak 42. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12, 80/14); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, točka 31. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 7 KM Gotovina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Ime i prezime
Dan, mjesec, godina, sat i i minuta rođenja
Muško ili žensko
Mjesto rođenja djeteta, općina/grad
Nacionalnost
Država rođenja i entitet
Podaci o roditeljima
Prezime oca i majke
Djevojačko prezime majke
Ime oca i majke
Mjesto i datum rođenja općina/grad
Država rođenja i entitet
Državljanstvo
Prebivalište i adresa
Potpis podnositelja prijave
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR Matični ured Original
Osobna iskaznica MUP Ovjerena kopija
Zapisnik o izjavi stranke Općina Original
Dokaz o uplati Općina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva