ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba opće uprave
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Anđelka Udženija, Pomoćnik načelnika
Telefon: 036 805 052
E-mail:
andjelka.udzenija@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pribavljanje i omogućavanje uvida u informacije kojima raspolaže organ uprave.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o slobodi pristupa informacijama, član 14. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/01 i 48/11); Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, točka 2. i 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 57/01, 48/11).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za troškove umnožavanja 0,5 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 prvih besplatnih stranica; 5 KM po disketi ili CD-u za elektronsku dokumentaciju. Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Broj telefona
Opis tražene informacije
1) izravan uvid; 2) slanje informacija na kućnu adresu; 3) umnožavanje informacije (zaokružiti način na koji se želi pristupiti informaciji/informacijama)
Datum
Potpis
Broj osobne iskaznice ili putne isprave
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP Na uvid
Dokaz o uplati Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva