ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba gospodarstva
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo)
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Božica Kevo, Viši stručni suradnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
bozica.kevo@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je da obrtnik dobije na zakonski predviđen način rješenje o izmjeni poslovnog sjedišta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 4, 7-8, 10-13, 21, 22, 25-28, 31-39, 42-44, 48-49, 51-52. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/09 i 42/11); Zakon o obrtu, član 7., 11. i 71. (“Narodne novine HNŽ”, broj 6/08); Pravilnik o minimalnim, tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti, sve odredbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/09, 72/11).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje (trgovina i obrt) 7 KM Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Pristojba (samo za ugostiteljstvo) 50 KM Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (Ime roditelja) prezime
Adresa
Kontakt telefon
Naziv
Ulica
Općina
Novo sjedište i općina
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje kojim je odobreno osnivanje radnje, odnosno obavljanje djelatnosti Služba gospodarstva Kopija
Uvjerenje da nije odjavljena radnja (za preseljenje iz općine u općinu) Služba gospodarstva Original
Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (ZK izvod ili Ugovor o zakupu) Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda/Stranke Ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti (za trgovinu ili obrt) Općina Original Izjava se preuzima u šalter sali ili uredu br. 26
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva