ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba gospodarstva
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo)
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Božica Kevo, Viši stručni suradnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
bozica.kevo@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobivanje dozvole za osnivanje trgovačke radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99); Zakon o unutarnjoj trgovini, član 15. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10 i 79/17); Zakon o gospodarskim društvima, član 6. i 14. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15); Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga, član 110. stav (1) (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/12).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba 50 KM – prva registracija. Naredna registracija – 60 KM. Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt telefon
Mjesto sjedišta
Ulica i broj
Vrsta djelatnosti
Naziv
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu ili kopija osobne iskaznice Matični ured/MUP Kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalnu skrb Original Pribavljati po službenoj dužnosti kada se potpiše sporazum s Centrom za socijalni rad (Odnosi se na stranke s područja općine Čapljina)
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ako je zdravstvena sposobnost propisana kao poseban uvjet) Dom zdravlja Original
Uvjerenje da pravomoćnom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja trgovačke djelatnosti Općinski sud mjesta prebivališta Original
Dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba, diploma) Obrazovna ustanova Kopija
ZK izvod/Ugovor o zakupu Zemljišno knjižni ured Općinskog suda/Stranke Ovjerena kopija
Dokaz da nije u radnom odnosu ili izjava podnositelja zahtjeva Zavod za zapošljavanje/Fond MIO-PIO/podnositelj zahtjeva Original
Dokaz da nema već osnovanu trgovačku radnju (Ovjerena izjava ili potvrda iz druge Općine od nadležne službe) Općina/podnositelj zahtjeva Original ili ovjerena kopija
Obrazac PI za obavljanje određene trgovačke djelatnosti (ovjerena pisana izjava u 2 primjerka). Jedan primjerak izjave stranka zadrži Općina Original Izjava se preuzima u šalter sali ili uredu br. 26
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva