ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba gospodarstva
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo)
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Božica Kevo, Viši stručni suradnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
bozica.kevo@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izmjena odobrenja za obavljanje određene djelatnosti . Svrha je izmjena određene činjenice npr. predmeta poslovanja, načina obavljanja djelatnosti i sl.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 262. (“Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 7 KM Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt telefon
a) proširenje predmeta poslovanja (vrsta proširene djelatnosti); b) način obavljanja djelatnosti ( sa osnovno/dopunsko na dopunsko/osnovno ili dodatno); c) drugi razlog izmjene rješenja (navesti razlog) (zaokružiti potrebno a., b. ili c.)
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje kojim je odobreno osnivanje radnje, odnosno obavljanja djelatnosti Služba gospodarstva Ovjerena kopija Stranke kojima je Rješenje o osnivanju radnje izdano nakon 2008 godine, isto nisu dužne dostavljati
Obrazloženje zahtjeva (navesti vrstu proširene djelatnosti) – kod proširenja predmeta poslovanja Podnositelj zahtjeva Original
Dokaz da nije u radnom odnosu ili izjava podnositelja zahtjeva – za osnovno zanimanje Zavod za zapošljavanje/podnositelj zahtjeva Original
Dokaz da je u radnom odnosu – za dopunsko zanimanje Poslodavac Original
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva