ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba gospodarstva
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo)
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Božica Kevo, Viši stručni suradnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
bozica.kevo@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Daje se odobrenje za osnivanje ugostiteljske radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član (“Narodne novine HNŽ”, broj 12/17); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član 15.-18. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/09).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba Prva registracija – 60 KM. Naredna registracija – 88 KM. Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt telefon
Mjesto sjedišta
Ulica i broj
Vrsta djelatnosti
Naziv
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Kopija
CIPS potvrda MUP Original
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti Dom zdravlja Original
Dokaz da podnositelj zahtjeva nije u radnom odnosu, odnosno da nema već osnovanu radnju Zavod za zapošljavanje ili Izjava podnositelja zahtjeva/ako je iz druge općine potvrda ili uvjerenje Ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi (najmanje treći stupanj SSS). Ukoliko istu ne posjeduje, može zaposliti osobu koja ispunjava taj uvjet, te priložiti za to dokaz Obrazovna ustanova Kopija
ZK izvod/Ugovor o zakupu Zemljišno knjižni ured Općinskog suda/stranke Ovjerena kopija
Uporabna dozvola Služba prostornog uređenja i graditeljstva Kopija
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva