ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba gospodarstva
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo)
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Božica Kevo, Viši stručni suradnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
bozica.kevo@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenje o minimalnoj tehničkoj opremljenosti poslovnog prostora.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o gospodarskim društvima, član 7. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba 60 KM Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv društva
Adresa sjedišta društva
Direktor ili osoba ovlaštena za zastupanje
Adresa poslovne jedinice/podružnice
Kontakt telefon
Ulica
Vrsta djelatnosti
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu u sudski registar (za podružnicu: sudska registracija iz mjesta sjedišta; za poslovnu jedinicu: Odluka o osnivanju poslovne jedinice sa sjedištem na području općine Čapljina) Registar društava Kopija
Obavijest o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti Porezna uprava Kopija
ZK/Ugovor o zakupu Zemljišno knjižni ured Općinskog suda/stranke Ovjerena kopija
Uporabna dozvola Služba prostornog uređenja i graditeljstva Kopija
Uvjerenje o poreznoj registraciji Porezna uprava Kopija
Obrazac PI za obavljanje određene trgovačke djelatnosti (ovjerena pisana izjava u 2 primjerka). Jedan primjerak izjave stranka zadrži. – samo kod trgovačke djelatnosti Općina Original Izjava se preuzima u šalter sali ili uredu br. 26
Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti – samo kod obrta Općina Original Izjava se preuzima u šalter sali ili uredu br. 26
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
CIPS potvrda osobe ovlaštene za zastupanje MUP Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva