ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba gospodarstva
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo)
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Božica Kevo, Viši stručni suradnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
bozica.kevo@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdaje se odobrenje za pružanje usluga turističkog vodiča.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99); Zakon o turističkoj djelatnosti, član 28. i 31. (“Narodne novine HNŽ”, broj 3/11).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 7 KM Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (Ime roditelja) prezime
Adresa
Kontakt telefon
a)sezonski od ___do ___ ili b) tijekom cijele godine (zaokružiti)
Područje
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu ili kopija osobne iskaznice Matični ured/MUP Kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalnu skrb Original Pribavljati po službenoj dužnosti kada se potpiše sporazum s Centrom za socijalni rad (Odnosi se na stranke s područja općine Čapljina)
Dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (svjedodža, diploma) Obrazovna ustanova Kopija
Dokaz o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča/dopunskom stručnom ispitu Obrazovna ustanova Kopija
Dokaz da poznaje najmanje jedan strani jezik Obrazovna ustanova Kopija
Uvjerenje da pravomoćnom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova turističkog vodiča Općinski sud mjesta prebivališta Original
Suglasnost firme (za dopunsko zanimanje) Firma Original
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva