ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba gospodarstva
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo)
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Božica Kevo, Viši stručni suradnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
bozica.kevo@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje rješenja o minimalno tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga za putničku agenciju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99); Zakon o turističkoj djelatnosti, član 12., 13. i 23. (“Narodne novine HNŽ”, broj 3/11); Zakon o turističkoj djelatnosti, član 11. stav (2) (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/09); Pravilnik o minimalno tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija, sve odredbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/10).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba 60 KM Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv društva/agencije
Adresa sjedišta društva
Direktor ili osoba ovlaštena za zastupanje
Adresa poslovnice
Kontakt telefon
Ulica
Vrsta djelatnosti
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu u sudski registar Registar društava Kopija
ID broj Porezna uprava Kopija
ZK Izvod ili Ugovor o zakupu Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda/Stranke Ovjerena kopija
Prijedlog vrste putničke agencije Podnositelj zahtjeva Original
Podaci o veličini i opremljenosti poslovnog prostora Podnositelj zahtjeva Original ili ovjerena kopija
Podaci o voditelju poslovnice, ako putnička agencija pruža svoje usluge neposredno korisniku usluge Podnositelj zahtjeva Original
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva