ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba gospodarstva
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo)
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Božica Kevo, Viši stručni suradnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
bozica.kevo@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Daje se odobrenje za obavljanje prijevoza za osobne potrebe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o cestovnom prijevozu na području HNŽ, član 27. (“Narodne novine HNŽ”, broj 6/13); Zakon o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, član 52., 53. i 54. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/06).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 20 KM Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP Kopija
Vozačka dozvola MUP Kopija
Prometna dozvola MUP Kopija
ZK Izvod ili Potvrda o upisu u poljoprivredni registar ili rješenje o osnivanju Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda/Služba poljoprivrede i zaštite okoliša/Služba gospodarstva Ovjerena kopija
Potvrda o ispravnosti vozila Ovlaštena stanica za tehnički pregled Kopija
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva