ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba gospodarstva
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo)
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Božica Kevo, Viši stručni suradnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
bozica.kevo@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravna osoba obaviještava Službu prilažući potrebnu dokumentaciju radi obavijesti o početku/nastavku rada.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na zahtjev 3 KM Gotovina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv društva
Sjedište društva-točna adresa
Direktor ili osoba ovlaštena za zastupanje
Poslovna jedinica/Podružnica
Kontakt telefon
Naziv društva
Datum početka/nastavka rada
Vrsta djelatnosti
Ulica
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu u sudski registar (za podružnicu: sudska registracija iz mjesta sjedišta; za poslovnu jedinicu: Odluka o osnivanju poslovne jedinice sa sjedištem na području općine Čapljina) Registar društava Kopija
Obrazac PI za obavljanje određene trgovačke djelatnosti (ovjerena pisana izjava u 2 primjerka – jedan primjerak izjave stranka zadrži) Općina Original Izjava se preuzima u šalter Sali ili uredu br. 26
Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti Općina Original Izjava se preuzima u šalter Sali ili uredu br. 26
Dokaz o uplati Općina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva