ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba gospodarstva
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo)
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Božica Kevo, Viši stručni suradnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
bozica.kevo@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravna osoba obaviještava Službu prilažući potrebnu dokumentaciju radi obavijesti o prestanku rada.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na zahtjev 3 KM Gotovina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv društva
Poslovna jedinica/Podružnica
Direktor ili osoba ovlaštena za zastupanje
Sjedište društva-točna adresa
Kontakt telefon
Naziv društva
Vrsta djelatnosti
Ulica
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva/Pečat odgovorne osobe
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluka o prestanku s radom poslovne jedinice ili obavljanja djelatnosti Služba gospodarstva Kopija
Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta ili Obavijest o početku s radom Općina Original
Dokaz o uplati Općina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva