ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba gospodarstva
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dijana Primorac, Sanitarni inspektor
Telefon: 036 805 052
E-mail:
primorac.dijana@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Daje se sanitarna suglasnost na projektnu dokumentaciju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o sanitarnoj inspekciji, član 32. (“Službeni list SRBIH”, broj 23/77, 16/82, 13/83 i 15/90); Pravilnik o sanitarno higijenskim uvjetima, sve odredbe (“Službeni list SRBIH”, broj 25/87); Odluka o komunalnom redu i sanitarno higijenskim mjerama, sve odredbe (“Narodni list općine Čapljina”, broj 03/97).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 20 KM Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime oca
Ime i prezime
Sjedište objekta
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Glavni projekt Projektantska kuća Original
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva