ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba gospodarstva
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dijana Primorac, Sanitarni inspektor
Telefon: 036 805 052
E-mail:
primorac.dijana@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izlazak sanitarne inspekcije radi izrade zapisnika o robi kojoj je istekao rok valjanosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Uredba o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće upotrebe, član 5. i 6. (Narodni list HRHB 94/1).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za izlazak sanitarne inspekcije radi izrade zapisnika o robi kojoj je istekao rok valjanosti u cilju oslobađanja plaćanja PDV-a 100 KM 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Ime i prezime
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Popis robe za otpis Podnositelj zahtjeva Original
Dokaz o uplati Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi