ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba prostornog uređenja i graditeljstva
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Irena Bakalar Bulum, Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 036 805 052
E-mail:
irena.bakalar-bulum@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje urbanističko tehničkih i drugih uvjeta za zauzimanje javnih površina.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 53. i 56. (“Narodne novine HNŽ”, broj 4/04, 4/14); Odluka o uvjetima, načinu korištenja i visini naknade za korištenje javnih prostora u općini Čapljina, sve odredbe (“Narodni list općine Čapljina”, broj 3/2007); Odluka o komunalnom redu, sve odredbe (“Narodni list općine Čapljina”, broj 4/05 i 5/05).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje Za korištenje javne površine (stolovi ispred ugostiteljskih objekata i sl.) površine do 50 m2 – 45 KM; Za korištenje javne površine (stolovi ispred ugostiteljskih objekata i sl.) površine 51 do 100 m2 – 90 KM; Za korištenje javne površine (stolovi i sl.) preko 100 m2 – 180 KM. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Naknada za korištenje javne površine (stolovi ispred ugostiteljskih poslovnih prostora i sl.) od 01.04. do 31.10. tekuće godine 8 KM m2; od 01.11. do 31.03. tekuće godine 2 KM m2 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722461 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Vrsta i opis gradnje
k.č.br.
Stari k.č.br.
K.O.
Mjesto
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ako podnositelj zahtjeva nije vlasnik prostora traži se ugovor o zakupu Podnositelj zahtjeva Kopija
Za pravne osobe: ID broj Porezna uprava Kopija
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Za tekuću godinu
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva