ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba prostornog uređenja i graditeljstva
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Irena Bakalar Bulum, Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 036 805 052
E-mail:
irena.bakalar-bulum@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje urbanističko tehničkih i drugih uvjeta za zauzimanje javnih površina.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 53. i 55. (“Narodne novine HNŽ”, broj 4/04, 4/14); Odluka o utvrđivanju lokacija i načina postavljanja reklamnih panoa i/ili dispjela na području općine Čapljina, sve odredbe (“Narodni list općine Čapljina”, broj 3/16).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 90 KM 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Naknada za postavljanje reklamnih panoa i/ili displeja na području općine Čapljina 60 KM po m2 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722465 Primatelj: Depozitni račun Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Vrsta i opis gradnje
k.č.br.
Stari k.č.br.
K.O.
Mjesto
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Idejni projekt 2x Projektantska kuća Original
Komunalna suglasnost JKP Čapljina Original Pribavljati po službenoj dužnosti kada se potpiše sporazum s JKP Čapljina (uz naknadu koju plaća stranka)
Telekomunikacijska suglasnost JP HT d.d. Mostar Original
Prethodna elektroenergetska suglasnost JP EP HZ HB d.d. Mostar Original
Suglasnost (po potrebi) JP Ceste FBiH/Ministarstvo prometa i veza HNŽ Original
Kopija katastarskog plana Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova/Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Original
Suglasnost vlasnika parcele (po potrebi) Vlasnik parcele Original
Za pravna lica: ID broj Porezna uprava Kopija
Dokaz o uplati Banka/Općina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Za tekuću godinu
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva