ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba prostornog uređenja i graditeljstva
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Irena Bakalar Bulum, Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 036 805 052
E-mail:
irena.bakalar-bulum@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Legalizacija objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 45., 49., 53. i 55. (“Narodne novine HNŽ”, broj 4/04, 4/14); Odluka o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za gradnju, 1.-12. (“Narodni list općine Čapljine”, broj 2/13).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje Za izgradnju stambenog objekta, gospodarskog objekta (štaIe, svinjca i sl.) površine do 100 m2, pomoćnog objekta ( garaže, ostave) površine 15-50 m2, privremenih montažnih objekata površine 12-50 m2, tende – 18 KM; Za izgradnju stambeno-poslovnog objekta (površina poslovnog prostora do 50 m2) – 36 KM; Za izgradnju stambeno-poslovnog objekta (površina poslovnog prostora od 51-100 m2) – 72 KM; Za izgradnju stambeno-poslovnih objekata (površina poslovnog prostora 101-500 m2) i poslovnog prostora do 500 m2 – 90 KM; Za izgradnju poslovnog prostora površine 501-1000 m2 – 180 KM; Za izgradnju stambeno-poslovnih objekata (zgrada kolektivnog stanovanja) i poslovnih objekata preko 1000 m2 – 270 KM; Za izgradnju objekata na parceli površine 1 ha ili linearnih infrastrukturnih objekata duljine do 1 km – 450 KM; Za izgradnju objekata na parceli površine 1-5 ha ili linearnih infrastrukturnih objekata duljine 1-5km – 720 KM; Za izgradnju infrastrukturnih objekata duljine preko 5 km – 900 KM; Za izgradnju trafostanica, antenskih stupova, predajnika i sl. – 450 KM; Za izgradnju javnih i vjerskih objekata – 90 KM; Za izgradnju farmi, kamenoloma, betonara, benzinskih crpki i sl. – 450 KM; Za postavljanje solarnih kolektora na postojeće objekte vrijednost pristojbe se obračunava kao i vrijednost pristojbe za objekt na koji se kolektor postavlja; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu vrijednost se obračunava po m2 prostornog obuhvata na koji su paneli postavljeni i to: do 1000 m2 – 450 KM; od 1.001 do 5.000 m2 – 675 KM; od 5.001 do 10.000 m2 – 900 KM; preko 10.000 m2 – 1350 KM. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Vrsta i opis gradnje
k.č.br.
Stari k.č.br.
K.O.
Mjesto
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana s upisanim novim i starim k.č. brojem Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Original
Idejni projekt koji sadrži: Situacijski prikaz bespravno izgrađene građevine na geodetskoj podlozi s prijedlogom rješenja za kolski pristup građevnoj parceli i prometom u mirovanju; Sve osnove građevine sa pregledom neto površina po etažama Projektantska kuća Original Uz idejni projekat dostaviti i karakterističan presjek; tehnički opis s podacima o namjeni, veličini i godini izgradnje bespravne građevine.
Fotografije bespravno izgrađene građevine Projektantska kuća Original
Za pravnu osobu: ID broj Porezna uprava Kopija
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina, uz mogućnost produženja za još 1 godinu
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva