ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba prostornog uređenja i graditeljstva
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Irena Bakalar Bulum, Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 036 805 052
E-mail:
irena.bakalar-bulum@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Legalizacija.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju, član 31. (“Narodne novine HNŽ”, broj 4/13); Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, član 54.-56. (“Službene novine Federacije BiH, broj 39/03, 22/06, 43/10); Odluka o uvjetima, načinu i visini naknade za postavljanje ili popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na području općine Čapljina, sve odredbe (“Narodni list općine Čapljina”, broj 3/07, 3/08, 6/10, 1/11, 4/13, 1/15); Odluka o uvjetima i načinu dodjele i korištenja građevinskog zemljišta, sve odredbe (“Narodni list općine Čapljina”, broj 1/07, 2/07, 5/07, 4/08, 5/10, 4/11, 5/12, 2/13, 2/15 i 1/17).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje Za gospodarske objekte (štale, svinjce i sl.) površine do 100 m2, pomoćne objekte (garaže, ostave i sl.) površine 15-50 m2, privremene montažne objekte površine 12-50 m2 i tende – 18 KM; Za stambene objekte površine do 300 m2, stambeno-poslovne objekte, poslovne i gospodarske objekte površine do 200 m2 – 0.45 % od građevinske vrijednosti objekta; Za stambene objekte površine veće od 300 m2, stambeno-poslovne objekte, poslovne i gospodarske objekte površine veće od 200 m2 – 0.20 % od građevinske vrijednosti objekta; Za linearne infrastrukturne objekte duljine do 1000 m – 0.45 KM/m; Za linearne infrastrukturne objekte duljine veće od 1000 m – 0.20 KM/m; Za trafostanice, antenske stupove, predajnike, benzinske crpke i sl. – 450 KM; Za javne, vjerske objekte – 90 KM; Za farme, kamenolome, betonare i sl. – 450 KM; Za postavljanje reklama i reklamnih panoa – 90 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu, do 1000m2 – 450 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu od 1001-5000m2 – 1350 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu od 5001-10000m2 – 2250 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu preko 10000m2 – 2700 KM. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Naknada iz osnova prirodnih pogodnosti (renta) I zona – 29 km po m2; II zona- 19 km po m2 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722435 Primatelj: Depozitni račun Grad Čapljina
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta uvećana za 10% I gradska zona – stambeni prostor 100 KM; poslovni prostor 160 KM; prateći objekti stanovanja 50 KM. II gradska zona – stambeni prostor 20 KM; poslovni prostor 40 KM; prateći objekti stanovanja 15 KM. I zona ostalog građevinskog zemljišta – stambeni prostor 5 KM; poslovni prostor 8 KM; prateći objekti stanovanja 3,50 KM; gospodarske građevine 2,50 KM. II zona ostalog građevinskog zemljišta – stambeni prostor 3 KM; poslovni prostor 5 KM; prateći objekti stanovanja 2 KM; gospodarske građevine 1,50 KM. III zona ostalog građevinskog zemljišta – stambeni prostor 1 KM; poslovni prostor 3 KM. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda:722433 Primatelj: Depozitni račun Grad Čapljina
Godišnja naknada za postavljenu instalaciju 2 KM po m dužnom instalacije postavljene na javnoj površini ili iznad javne površine, kao i na zemljištu u državnom vlasništvu ili iznad zemljišta u državnom vlasništvu, u I i II zoni;
0,5 KM po m dužnom instalacije postavljene na ostaloj ili iznad ostale javne površine, kao i na ostalom ili iznad ostalog zemljišta u državnom vlasništvu.
3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722461 Primatelj: Depozitni račun Grad Čapljina
Naknada za postavljanje ili popravak podzemnih i nadzemnih instalacija 1. Za podzemne instalacije u gradskom građevnom zemljištu, I i II zona, u visini od 20 KM po m2 instalacije; 2. Za nadzemne instalacije u gradskom građevnom zemljištu, I i II zona, u visini od 2 KM po m2 instalacije; 3. Za podzemne instalacije na ostalom građevnom zemljištu u visini od 4 KM po m2 instalacije; 4. Za nadzemne instalacije na ostalom građevnom zemljištu u visini od 1 KM po m1 instalacije; 5. Za podzemne i nadzemne instalacije na van građevnom zemljištu na prostoru Općine u visini od 1 KM po m2 instalacije. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722461 Primatelj: Depozitni račun Grad Čapljina
Naknada na ime oslobađanja izgradnje skloništa 1% od ukupne vrijednosti građevinskog dijela objekta i unutarnjih instalacija. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722433 Primatelj: Depozitni račun Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Vrsta i opis gradnje
k.č.br.
Stari k.č.br.
K.O.
Mjesto
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Urbanistička suglasnost Služba prostornog uređenja i graditeljstva Kopija
Dokaz o pravu gradnje sukladno čl. 34 Zakona o gradnji HNŽ Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda/stranke ugovora/vlasnici odnosno suvlasnici objekta Original
2x projekta izvedenog stanja (na nivou glavnog projekta) Projektantska kuća Original
Suglasnosti pribavljene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti (po potrebi) Nadležna tijela Original
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 2 godine od dana pravomoćnosti.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva