ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba prostornog uređenja i graditeljstva
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Irena Bakalar Bulum, Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 036 805 052
E-mail:
irena.bakalar-bulum@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućuje se ponovna izgradnja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju, član 65.-67. (“Narodne novine HNŽ”, broj 4/13).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje Za gospodarske objekte (štale, svinjce i sl.) površine do 100 m2, pomoćne objekte (garaže, ostave i sl.) površine 15-50 m2, privremene montažne objekte površine 12-50 m2 i tende – 18 KM; Za stambene objekte površine do 300 m2, stambeno-poslovne objekte, poslovne i gospodarske objekte površine do 200 m2 – 0.45 % od građevinske vrijednosti objekta; Za stambene objekte površine veće od 300 m2, stambeno-poslovne objekte, poslovne i gospodarske objekte površine veće od 200 m2 – 0.20 % od građevinske vrijednosti objekta; Za linearne infrastrukturne objekte duljine do 1000 m – 0.45 KM/m; Za linearne infrastrukturne objekte duljine veće od 1000 m – 0.20 KM/m; Za trafostanice, antenske stupove, predajnike, benzinske crpke i sl. – 450 KM; Za javne, vjerske objekte – 90 KM; Za farme, kamenolome, betonare i sl. – 450 KM; Za postavljanje reklama i reklamnih panoa – 90 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu, do 1000m2 – 450 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu od 1001-5000m2 – 1350 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu od 5001-10000m2 – 2250 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu preko 10000m2 – 2700 KM. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Vrsta i opis gradnje
k.č.br.
Stari k.č.br.
K.O.
Mjesto
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
3 x projekt za uklanjanje građevine Projektantska kuća Original
ZK izvod/Ugovor/Pisana suglasnost vlasnika odnosno suvlasnika nekretnine Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda/stranke/vlasnici odnosno suvlasnici nekretnine Original ili ovjerena kopija
Suglasnosti nadležnih tijela ili pravnih osoba Nadležna tijela/pravne osobe Original
Procjena utjecaja na okoliš u skladu s posebnim zakonom (po potrebi) Nadležno pravno lice Original
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
Prethodna elektroenergetska suglasnost JP EP HZ HB d.d. Mostar Original
Telekomunikacijska suglasnost (po potrebi) JP HT d.d. Mostar Original
Komunalna suglasnost JKP Čapljina Original Pribavljati po službenoj dužnosti kada se potpiše sporazum s JKP Čapljina (uz naknadu koju plaća stranka)
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva