ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba prostornog uređenja i graditeljstva
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Irena Bakalar Bulum, Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 036 805 052
E-mail:
irena.bakalar-bulum@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje izmjene odobrenja za gradnju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 262. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju, član 40. (“Narodne novine HNŽ”, broj 4/13).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 7 KM Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Vrsta i opis gradnje
k.č.br.
Stari k.č.br.
K.O.
Mjesto
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za gradnju Služba prostornog uređenja i graditeljstva Kopija
Zemljišno-knjižni izvod Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Original
Kopija katastarskog plana (po potrebi) Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Original
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
Glavni projekt 3x (po potrebi) Projektantska kuća Original
Suglasnost cesta na projektnu dokumentaciju (po potrebi) JP Ceste FBIH/Ministarstvo prometa i veza HNŽ Original
Vodoprivredni uvjeti na projektnu dokumentaciju (po potrebi) Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar Original
Protupožarna suglasnost na projektnu dokumentaciju (po potrebi) MUP HNŽ Original
Sanitarna suglasnost na projektnu dokumentaciju (po potrebi) Služba gospodarstva općine Čapljina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva