ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba prostornog uređenja i graditeljstva
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mirjana Menalo, Stručni suradnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
mirjana.menalo@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje uporabne dozvole.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju, član 49. i 51. (“Narodne novine HNŽ”, broj 4/13); Odluka o utvrđivanju naknade za rad povjerenstva za tehnički pregled objekata, sve odredbe (“Narodni list općine Čapljina”, broj 5/09 i 7/09).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje Za gospodarske objekte (štale, svinjce i sl.) površine do 100 m2, pomoćne objekte (garaže, ostave i sl.) površine 15-50 m2, privremene montažne objekte površine 12-50 m2 i tende – 14.40 KM; Za stambene objekte površine do 300 m2, stambeno-poslovne objekte, poslovne i gospodarske objekte površine do 200 m2 – 0.36 % od građevinske vrijednosti objekta; Za stambene objekte površine veće od 300 m2, stambeno-poslovne objekte, poslovne i gospodarske objekte površine veće od 200 m2 – 0.18 % od građevinske vrijednosti objekta; Za linearne infrastrukturne objekte duljine do 1000 m – 0.36 KM/m; Za linearne infrastrukturne objekte duljine veće od 1000 m – 0.18 KM/m; Za trafostanice, antenske stupove, predajnike, benzinske crpke i sl. – 360 KM; Za javne, vjerske objekte – 72 KM; Za farme, kamenolome, betonare i sl. – 360 KM; Za postavljanje reklama i reklamnih panoa – 72 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu, do 1000m2 – 360 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu od 1001-5000m2 – 1080 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu od 5001-10000m2 – 1800 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu preko 10000m2 – 2160 KM. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Naknada za rad povjerenstva za tehnički pregled objekta Za stambene objekte do 200 m2 stambeno-poslovne objekte površine do 200 m2 sa veličinom poslovnog prostora do 50 m2 i poslovne objekte do 50 m2 – 450 KM; Za stambeno-poslovne objekte ukupne površine do 200 m2 sa poslovnim prostorom površine od 50-100 m2 i poslovne objekte površine od 50-100 m2 – 900 KM; Za stambeno-poslovne objekte sa poslovnim prostorom od 100-200 m2 i poslovne objekte površine od 100-200 m2 – 1.080 KM; Za stambene objekte od 200 m2 do 500 m2 – 1.260; Za stambeno-poslovne i poslovne objekte veličine od 200m2 do 500 m2 – 1.800 KM; Za objekte od 500 m2 do 1.000 m2 – 3.150 K; Za objekte od 1.000 m2 do 3.000 m2 -6.300 KM. Za objekte 2 veće od 3.000 m2, objekte infrastrukture, partera i sl., posebnim aktom će se oformiti Povjerenstvo ovisno o vrsti objekta, s posebno određenom visinom naknade za rad. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722436 Primatelj: Depozitni račun grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Vrsta i opis gradnje
k.č.br.
Stari k.č.br.
K.O.
Mjesto
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za gradnju Služba prostornog uređenja i graditeljstva Kopija
Kopija katastarskog plana predmetne parcele Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Kopija
Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima Projektantska kuća Original
Pisano izvješće nadzora Projektantska kuća Original
Suglasnosti koje su dobivene u postupku urbanističke suglasnosti i odobrenja za gradnju Suglasnosti nadležnih tijela Original
Rješenje o upisu u registar djelatnosti izvoditelja radova Registar djelatnosti Original
Akt o postavljanju voditelja građenja, odnosno voditelja pojedinih radova Tvrtka izvođač radova Original
Projekti na osnovu kojih je izdano odobrenje za građenje Projektant Original
Izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama (ukoliko ima) Projektant Original
Građevni dnevnik Izvođač radova i nadzorno tijelo Original
Dokumentacija o ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta Ovlaštene tvrtke Original
Elaborat o iskolčavanju građevine Projektantska kuća Original
Situacijski nacrt građevine kao dio elaborata Projektant Original
Dokaz o postignutoj kvaliteti radova Ovlaštene tvrtke Original
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva