ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba prostornog uređenja i graditeljstva
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Irena Bakalar Bulum, Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 036 805 052
E-mail:
irena.bakalar-bulum@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje urbanističko tehničkih uvjeta za zauzimanje javnih površina.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 53. i 56. (“Narodne novine HNŽ”, broj 4/04, 4/14); Odluka o lokacijama, uvjetima i visini naknade za postavljanje kioska na javnu površinu u Općini Čapljina, sve odredbe (“Narodni list općine Čapljina”, broj 1/16); Odluka o komunalnom redu, sve odredbe (“Narodni list općine Čapljina”, broj 4/05 i 5/05).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 18 KM 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Naknada za postavljanje kioska 10 KM po m2 zauzetog javnog prostora 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722461 Primatelj: Depozitni račun grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt telefon
Kontakt osoba
Vrsta i opis gradnje
k.č.br.
Stari k.č.br.
K.O.
Mjesto
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Idejno rješenje 2x Projektantska kuća Original
Dokaz o pravu korištenja (Ugovor o zakupu notarski obrađen) Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Original
Kopija plana s naznačenom površinom koja se koristi Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Original
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva