ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba društvenih djelatnosti
DJELATNOST(I) Društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Snježana Grgić, Stručna savjetnica za školstvo i zdravstvo
Telefon: 036 805 052
E-mail:
snjezana.grgic@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Novčana potpora studentima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Akademska godina
Godina studija i fakultet
Buduće zanimanje
Grad, država
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o upisanom fakultetu sa navedenom godinom studija ili semestra Obrazovna ustanova Original
Osobna iskaznica MUP Ovjerena kopija
Uvjerenje o uspjehu studenta na prethodnoj godini studija (samo za studente čiji je prosjek ocjena 4,00 ili više) Obrazovna ustanova Original
Kućna lista s dokazom o redovitom školovanju članova kućne liste (ako ih ima na školovanju) Općina Original
Uvjerenje o stradalništvu u Domovinskom ratu-uvjerenje da je student dijete poginulog branitelja Nadležna služba za branitelje Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 akademska godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva