ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba društvenih djelatnosti
DJELATNOST(I) Društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Snježana Grgić, Stručna savjetnica za školstvo i zdravstvo
Telefon: 036 805 052
E-mail:
snjezana.grgic@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sufinanciranje projekata/manifestacija/događaja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99); Statut Općine Čapljina, (“Narodni list općine Čapljina”, broj 1/97, 3/98, 2/99, 3/99 i 1/08).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv podnositelja prijave
a) fizička osoba; b) udruga; c) ustanova; d) ostalo (zaokružiti potrebno)
ID broj (za pravne osobe)
JMBG (za fizičke osobe)
Sjedište/adresa
Telefon
Email
Faks
Transakcijski račun, naziv i adresa banke u kojoj je račun otvoren
Kontakt osoba
Sadržaj projekta u kraćim naznakama
Mjesto i datum
Ime i prezime i potpis podnositelja zahtjeva/potpis ovlaštene osobe i pečat za pravnu osobu
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica (za fizičko lice) MUP Ovjerena kopija
Uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama (za privrednika) Porezna uprava Original
Rješenje o registraciji (za privrednika) Služba gospodarstva/Sud Ovjerena kopija
ID broj (za privrednika) Porezna uprava Ovjerena kopija
Rješenje o registraciji (za udrugu/fondaciju) Registar udruženja Ovjerena kopija
ID broj (za udrugu/fondaciju) Porezna uprava Ovjerena kopija
Prijava na javni poziv (za sve) Općina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva