ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Stjepan Pažin, Stručni suradnik
Telefon: 036 811 221
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje podataka.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 170. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članovi 6. i 11. (“Službeni list SRBiH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBiH”, broj 4/93 i 13/94).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za korištenje podataka o točkama geodetske osnove Astronomsko-geodetska, trigonomaterijska točka – 50 KM; Točka referentne mreže (GPS) – 40 KM; Vezana (orijentacijska) točka – 20 KM; Poligonometrijska, poligonska i linijska točka – 15 KM; Reper nivelmana visoke točnosti 20 KM; Reper precioznog gradskog ili generalnog nivelmana – 15 KM. 338 000 22000 059 53 Vrsta prihoda: 722515 Primatelj: Depozitni račun HNŽ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime podnositelja zahtjeva
JMBG
Adresa
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi