ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Gordana Grizelj, Stručni savjetnik
Telefon: 036 811 221
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Reguliranje ranije dodijeljenog zemljišta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građevinskom zemljištu Federacije BIH, član 16. i 63. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 67/05).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 10 KM 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Naknada za preuzeto gradsko građevinsko i ostalo zemljište IV zona – 0,5 KM/m2; V zona – 0,4 KM/m2 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722431 Primatelj: Depozitni račun Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
JMBG
Adresa
Kontakt telefon
Broj lokacije
Naselje
Broj rješenja i godina izdavanja rješenja kojim je dodjeljeno zemljište
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o dodijeli lokacije Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova ili Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Ovjerena kopija
Uvjerenje o uvjetima uređenja prostora Služba prostornog uređenja i graditeljstva Original
Građevna dozvola Služba prostornog uređenja i graditeljstva Ovjerena kopija
Izjava o ustupanju lokacije drugoj osobi (po potrebi) Stranke Original
Dokaz o uplati Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva