ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Gordana Grizelj, Stručni savjetnik
Telefon: 036 811 221
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela građevinskog zemljišta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građevinskom zemljištu Federacije BiH, član 61. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 67/05); Statut Općine Čapljina, sve odredbe (“Narodni list općine Čapljina”, broj 1/97, 3/98, 2/99, 3/99 i 1/08); Odluka o uvjetima i načinu dodjele i korištenja građevinskog zemljišta, član 34. (“Narodni list općine Čapljina”, broj 1/97, 3/98, 2/99, 3/99 i 1/08).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 10 KM 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Naknada za preuzeto gradsko građevinsko i ostalo zemljište I zona – 20 KM/m2; II zona – 10 KM/m2; III zona – 6 KM/m2; IV zona – 5 KM/m2; V zona – 4 KM/m2. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722431 Primatelj: Depozitni račun Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
JMBG
Adresa
Kontakt telefon
k.č.
K.O.
Datum javnog nadmetanja
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva