ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Darko Šimović, Pomoćnik Gradonačelnika
Telefon: 036 811 221
E-mail:
darko.simovic@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela građevinskog zemljišta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o stvarnim pravima, član 363. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13 i 100/13); Zakon o građevinskom zemljištu Federacije BiH, članovi 14, 16, 61, 62, 63 i 68. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 67/05); Pravilnik o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona, Općina i Gradova, članovi 2., 5., 7. i 8. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 17/14).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za rad povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina 2% od procijenjene vrijednosti nekretnine, a ne može biti niža od 100 KM po procjenjivanoj nekretnini 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Porez na promet nekretnina 5% od procijenjene tržišne vrijednosti 338 000 22000 059 50 Vrsta prihoda: 714131 fizička osoba, 714132 pravna osoba Primatelj: Javni prihodi HNŽ
Naknada za promjene upisa korisnika ili posjednika 60 KM po ugovoru 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722516 Primatelj: Grad Čapljina
Jamčevina 10% od utvrđene tržišne vrijednosti 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722431 Primatelj: Depozitni račun Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
JMBG
Adresa
Kontakt telefon
k.č.
K.O.
Datum javnog nadmetanja
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP Kopija
Za pravnu osobu: Izvod iz sudskog registra Registar društava Kopija
Punomoć (po potrebi) Podnositelj zahtjeva Original
Dokaz o uplati kapare (10% od utvrđene tržišne vrijednosti) Podnositelj zahtjeva Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva