ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba civilne zaštite
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mate Jurković, Zapovjednik vatrogasne postrojbe
Telefon: 036 807 076
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pružanje usluga vatrogasne postrojbe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, član 6. (“Službene novine Federacije BiH” broj: 39/03, 22/06 i 43/10).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za radnje vezane za poslove u Službi civilne zaštite i protupožarne vatrogasne postrojbe T-1- Kontrola P.P. aparata preko 10 kom – 6 KM; T-2 – Kontrola P.P. aparata fizičkim osobama – 9 KM; T-3- Zamjena glave sa manometrom S-1 – 15 KM; T-4 – Zamjena glave sa manometrom S-2, S-3, S-6, S-9 -20 KM; T-5 – Tlačno ispitivanje na 2 bar-a – 12 KM; T-6 – Zamjena ampule sa CO2 – 10 KM; T-7- PRAH 1 Kg – 4,50 KM; T -8 – CO2 1 Kg – 4 KM; T-9 – Bojenje P.P. aparata – 10 KM; T-10 – Prijevoz – 0,30 KM; T-11 – Punjenje dušikom – 10 KM; T – 12 Zamjena britve 3 KM; T – 13 – Zamjena SP crijeva – 15 KM. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv radnje/Naziv pravnog društva
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmeno ili pismeno u slobodnoj formi