ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba poljoprivrede i zaštite okoliša
DJELATNOST(I) Poljoprivreda i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Toni Falak i Tomislav Vego, Stručni savjetnici
Telefon: 036 805 052
E-mail:
toni.falak@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne proizvodnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 170. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne proizvodnje 3 KM Gotovina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
JMBG
Adresa
Kontakt telefon
k.č.br.
K.O.
Svrha izdavanja uvjerenja
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Posjedovni list Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Original ili ovjerena kopija
Kućna listina Općina Original
Izjava podnositelja zahtjeva o korištenju zemljišta (ukoliko zemljište nije u vlasništvu podnositelja zahtjeva) Podnositelj zahtjeva Original
Ugovor o najmu Stranke Original ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati Općina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva