ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba poljoprivrede i zaštite okoliša
DJELATNOST(I) Poljoprivreda i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Toni Falak i Tomislav Vego, Stručni savjetnici
Telefon: 036 805 052
E-mail:
toni.falak@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u Registar obiteljskih gospodarstava.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o poljoprivredi, član 44., 46. i 49. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/07, 7/13); Pravilnik o upisu u RPG i RK, član 12. i 21. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/08).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za upis u Registar obiteljskih gospodarstava 10 KM Gotovina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
JMBG
Adresa
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP Kopija
Posjedovni list ili ZK Izvod (ne stariji od 1 god) Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova/Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Original ili ovjerena kopija
Transakcijski račun (s potpisom i pečatom banke) Banka Original
Ugovor o zakupu ili Ugovor o ustupanju zemljišta na korištenje ili Ugovor o koncesiji (ako podnositelj zahtjeva nije vlasnik površine) Stranke Ovjerena kopija
Dokaz o uplati Općina Original
Obrasci 1a, 2, 3, 4, 5, 6 (preuzeti u općini u uredu br. 16 ) Općina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva