ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba poljoprivrede i zaštite okoliša
DJELATNOST(I) Poljoprivreda i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Toni Falak i Tomislav Vego, Stručni savjetnici
Telefon: 036 805 052
E-mail:
toni.falak@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u Registar poljoprivrednih gospodarstava.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o poljoprivredi, član 44., 46. i 49. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/07, 7/13); Pravilnik o upisu u RPG i RK, član 12. i 21. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/08).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za upis u Registar poljoprivrednih gospodarstava 30 KM Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Podnositelj zahtjeva
Poduzeće
ID broj
Odgovorna osoba
JMBG odgovorne osobe
Adresa poduzeća
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva (odgovorna osoba)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz sudskog registra Registar društava Kopija
ID broj Porezna uprava Kopija
Osobna iskaznica odgovorne osobe MUP Kopija
Transakcijski račun (pečat i potpis banke) Banka Original
Ugovor o zakupu ili Ugovor o koncesiji (ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik zemljišta) Stranke Ovjerena kopija
Obrasci 1b,3,4,5, (preuzeti u uredu br. 16 Općine) Općina Original
Posjedovni list ili ZK Izvod (ne stariji od 1 god) Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova ili Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Original ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva