ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba poljoprivrede i zaštite okoliša
DJELATNOST(I) Poljoprivreda i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Toni Falak i Tomislav Vego, Stručni savjetnici
Telefon: 036 805 052
E-mail:
toni.falak@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Vrši se upis u vinogradarski i vinarski registar.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o vinu, član 24., 25., 30. stavak 2. i čl. 32. stavak 4. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/12); Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja vinogradarskog i vinarskog registra, član 5. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 102/13); Pravilnik o izmjeni Pravilnika i načinu vođenja vinogradarskog i vinarskog registra, član 1. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 102/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za upis u Registar 15 KM Gotovina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
JMBG
Adresa
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Obrazac 1a,5 Općina Original
Dokaz o uplati Općina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva