ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba poljoprivrede i zaštite okoliša
DJELATNOST(I) Poljoprivreda i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Toni Falak i Tomislav Vego, Stručni savjetnici
Telefon: 036 805 052
E-mail:
toni.falak@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđuju se minimalni tehničko-tehnološki uvjeti za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o vinu, član 30. stav 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/12); Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, član 7., 8. i 9. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/13, 86/13, 18/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje o ispunjavanju tehničko-tehnoloških i kadrovskih uvjeta za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina Fizičke osobe – 200 KM; Pravne osobe – 300 KM 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime (za fizičke osobe)
Naziv poduzeća (za pravne osobe)
ID broj poduzeća
Odgovorna osoba
JMBG – odgovorne osobe
Adresa
Kontakt telefon
Adresa poslovnog prostora
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o stručnoj osposobljenosti osobe odgovorne za proces proizvodnje (VSS) Obrazovna ustanova Kopija
ZK Izvod ili Izvod iz posjedovnog lista Zemljišno knjižni ured Općinskog suda/ Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Ovjerena kopija
Urbanistička suglasnost i/ili Potvrda o poslovnom prostoru ili Građevinska dozvola ili Uporabna dozvola Služba prostornog uređenja i graditeljstva Ovjerena kopija
Ugovor o zakupu, ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik prostora (Ugovor mora biti ovjeren od strane Porezne uprave – ispostava Čapljina) Stranke Ovjerena kopija
Dokaz o uplati Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva