ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba poljoprivrede i zaštite okoliša
DJELATNOST(I) Poljoprivreda i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Toni Falak i Tomislav Vego, Stručni savjetnici
Telefon: 036 805 052
E-mail:
toni.falak@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela koncesije na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o koncesijama, član 18. (“Narodne novine HNŽ”, broj 1/13); Uredba o postupku dodjele koncesija, član 1. (“Narodne novine HNŽ”, broj 2/14); Odluka Vlade HNŽ/K o davanju suglasnosti Općinskom vijeću Čapljina za pristupanje dodjeli koncesije na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu na području općine Čapljina, točka 1. Broj: 01-1-02-2025/17 od 20.09.2017.
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Jamčevina 10% od početnog iznosa koncesijske naknade/ha, te ostale troškove nastale u postupku dodjele koncesije. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722449; Primatelj: Općina Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime (za fizičke osobe)
Naziv poduzeća, Ime i prezime odgovorne osobe (za pravne osobe)
JMBG
ID broj
Broj osobne iskaznice/lične karte
Adresa
Kontakt telefon, E-mail
Lokalitet
Podaci o poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu (popis svih katastarskih čestica i katastarskih općina)
Ukupna površina zemljišta u državnom vlasništvu na koje se prijedlog odnosi
Namjena korištenja koncesije
Vremenski rok na koji se traži dodjela koncesije
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica (fizička osoba) MUP Ovjerena kopija
Potvrda o upisu u RPG/RK (fizička osoba) Služba poljoprivrede i zaštite okoliša Original
CIPS potvrda (fizička osoba) MUP Original
Uvjerenje da nema neizmirenih obaveza prema Općini Čapljina (fizička osoba) Općina Čapljina Original
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (fizička osoba) Nadležni Sud Original
Kopija katastarskog plana čestice na koju se ponuda odnosi (fizička osoba) Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Ovjerena kopija
Gospodarski program korištenja zemljišta (fizička osoba) Općina Čapljina Kopija
Ponuda iznosa koncesijske naknade koja ne može biti manja od novčanog iznosa iz natječaja (fizička osoba) Podnositelj zahtjeva Original
Dokaz o uplati (fizička osoba) Banka Original
Rješenje o registraciji (pravne osobe) Registar društava Ovjerena kopija
ID broj (pravne osobe) Porezna uprava Ovjerena kopija
PDV broj (pravne osobe) Porezna uprava Ovjerena kopija
Potvrda o upisu u RPG/RK (pravna osoba) Služba poljoprivrede i zaštite okoliša Original
Uvjerenje o izmirenim obavezama Porezna uprava Original
Uvjerenje da nema neizmirenih obaveza prema Općini Čapljina (pravna osoba) Općina Čapljina Original
Potvrda da odgovorna osoba pravne osobe ponuditelja nije u zadnjih 5 godina osuđivana zbog kršenja propisa kojima se sankcioniraju gospodarski prekršaji (pravna osoba) Nadležni Sud Original
Kopija katastarskog plana čestice na koju se ponuda odnosi (pravna osoba) Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Ovjerena kopija
Gospodarski program korištenja zemljišta (pravna osoba) Općina Čapljina Kopija
Ponuda iznosa koncesijske naknade koja ne može biti manja od novčanog iznosa iz natječaja (pravna osoba) Podnositelj zahtjeva Original
Dokaz o uplati (pravna osoba) Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva