ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba poljoprivrede i zaštite okoliša
DJELATNOST(I) Poljoprivreda i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Toni Falak i Tomislav Vego, Stručni savjetnici
Telefon: 036 805 052
E-mail:
toni.falak@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Daje se u zakup poljoprivredno zemljište.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o poljoprivrednom zemljištu, član 108. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/09); Odluka Općinskog vijeća Čapljina o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Čapljina, točka 9. (“Narodni list općine Čapljina”, broj 2/2014).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Depozit 10% početne cijene zakupa zemljišta. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722449 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Naziv pravne osobe
Odgovorna osoba pravne osobe
Adresa
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz sudskog registra (pravna osoba) Registar društava Ovjerena kopija
Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednika (pravna osoba) Služba poljoprivrede i zaštite okoliša Original
Odobrenje za rad (za obrtnike) Služba gospodarstva Ovjerena kopija
Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednika (za obrtnike) Služba poljoprivrede i zaštite okoliša Original
Osobna iskaznica (fizička osoba) MUP Ovjerena kopija
Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednika (fizička osoba) Služba poljoprivrede i zaštite okoliša Original
Izjava da im je to osnovno zanimanje (sastavni dio ponudbene dokumentacije) – za fizičke osobe Podnositelj zahtjeva Original
Dokaz o uplati depozita Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi