ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prava branitelja i socijalnu skrb
DJELATNOST(I) Braniteljsko-invalidska zaštita i socijalna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Vlatka Knežević, Viši stručni suradnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
vlatka.knezevic@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se stranci prizna ili oduzme status raseljenog lica i određena prava.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz BiH, član 21. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/05).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
Broj osobne iskaznice/lične karte
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Identifikacijski dokument MUP Kopija
Rodni list (za maloljetnike) Matični ured Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi