ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prava branitelja i socijalnu skrb
DJELATNOST(I) Braniteljsko-invalidska zaštita i socijalna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ivanka Blažević, Stručni savjetnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
ivanka.blazevic@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđuje se novi postotak invaliditeta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, član 49. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 3/04 54/05 70/07 i 9/10).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
Broj osobne iskaznice/lične karte
Adresa
Kontakt telefon/mobitel
Broj i datum rješenja
Naziv organa koji je donio rješenje
Grupa i postotak invaliditeta
Ortopedski dodatak (stupanj)
Njega i pomoć (stupanj)
Osnov za priznavanje invaliditeta a) ranjavanje; b) zatočenje; c) povreda; d) oboljenje – zaokružiti potrebno
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Nova medicinska dokumentacija Zdravstvena ustanova koja je konstatirala smrt Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva