ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prava branitelja i socijalnu skrb
DJELATNOST(I) Braniteljsko-invalidska zaštita i socijalna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ivanka Blažević, Stručni savjetnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
ivanka.blazevic@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje prava na novčanu pomoć nakon smrti supruga ratnog vojnog invalida.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, član 25. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 3/04 54/05 70/07 i 9/10).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Adresa
Telefon
Ime i prezime pokojnog supruga
Mjesto prebivališta pokojnog supruga
Stupanj vojnog invaliditeta
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige umrlih (za supruga) Matični ured Original ili ovjerena kopija
Ovjerena izjava o zajedničkom kućanstvu Općina Original
Ovjerena izjava da nije ostvareno pravo na novčanu pomoć po drugom osnovu Općina Original
Transakcijski broj računa Banka Original
Transakcijski broj računa pogrebnog društva Banka Original
Medicinska dokumentacija Zdravstvena ustanova Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva