Adresa

Grad Čapljina
 Trg kralja Tomislava
Hercegovačkoneretvanska županija
88300 Čapljina BiH

Telefon

Tel: +387 36 805052
Tel: +387 36 805060
Tel: +387 36 805681
Fax: +387 36 805983

E-mail adresa za pitanja

BUDIMO U KONTAKTU